Skip to content

Convocare Adunare Generala

convoc ziar - Copie

Va anuntam ca in data de 07.03.2015, ora 12 va avea loc la sediul asociatiei din comuna Valea Iasului, jud. Arges Adunarea Generala a Asociatiei.

 

Ordinea de zi este urmatoarea:

– prezentarea raportului de activitate – dare de seama

– prezentarea raportului de expertiza contabila

– prezentarea si evaluarea Programului de activitate pe anul 2015

– prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

– luarea in discutie a propunerilor privind acordarea de furaje pentru animale

– discutii diverse pe marginea temelor din ordinea de zi

 

Reclame

Convocarea Adunarii Generale

Consiliul Director al Asociatiei Crescatorilor de Animale “Bogdan” din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges, convoaca adunarea generala in data de 06.04 2014 ora 14, pentru:

–         prezentarea raportului de activitate si raportului de expertiza contabila

–         prezentarea si aprobarea Programului de Activitate si Bugetului

–         organizare si discutii diverse

convoc ad gen

Normele de venit impozabile persoanelor fizice din agricultură incepand cu 1 februarie 2013

Conform actului normativ, începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi se aprobă de direcţiile generale ale finanţelor publice, acestea fiind calculate în funcţie de venitul brut obţinut de agricultori din activităţile agricole din care se scad cheltuielile.
In 2013 se impoziteaza sumele considerate ca profit obtinut, dupa cum urmeaza:
Produse vegetale
Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine
Norma de venit
– lei –
Cereale
peste 2 ha
449
Plante oleaginoase
peste 2 ha
458
Cartof
peste 2 ha
3.488
Sfeclă de zahăr
peste 2 ha
697
Tutun
peste 1 ha
1.060
Hamei pe rod
peste 2 ha
1.483
Legume în câmp
peste 0,5 ha
4.001
Legume în spaţii protejate
peste 0,2 ha
8.033
Leguminoase pentru boabe
peste 1,5 ha
801
Pomi pe rod
peste 1,5 ha
4.709
Vie pe rod
peste 0,5 ha
1.385
Flori şi plante ornamentale
peste 0,3 ha
11.773
Animale
Vaci şi bivoliţe
peste 2 capete
453
Ovine şi caprine
10-50 de capete
23
peste 50 de capete
65
Porci pentru îngrăşat
6-10 capete
56
peste 10 capete
177
Albine
50-100 de familii
70
peste 100 de familii
98
Păsări de curte
100-500 de capete
3
peste 500 de capete
2
Aceasta înseamnă că în cultura vegetală, la cereale, norma de venit pentru o suprafaţă mai mare de două hectare este de 449 de lei pe hectar, la plante oleaginoase de 458 de lei, la cartof de 3.488 lei, iar la sfecla de zahăr – 697 de lei.La tutun norma de venit a fost stabilită la 1.060 lei/ha, pentru o suprafaţă mai mare de un hectar.
La legumele de câmp,  pentru ce depăşeşte 0,5 hectare norma de venit este de 4.001 lei. Legumele în spaţii protejate au o normă de venit de 8.033 lei pentru suprafeţele ce depăşesc 0,2 hectare.
În ceea ce priveşte pomii şi viile pe rod, impozitul se va aplica la o suprafaţă mai mare de 1,5 hectare, respectiv 0,5 hectare,  normele de venit fiind stabilite la 4.709 lei, respectiv 1.385 de lei pe unitatea de suprafaţă.
Pentru flori şi plantele ornamentale norma de venit a fost stabilită la 11.773 lei pentru o suprafaţă mai mare de 0,3 hectare.
h
În sectorul de creştere a animalelor, limita neimpozabilă la bovine (vaci şi bivoliţe) este de două capete, iar pentru ceea ce depăşeşte acest număr norma de venit a fost stabilită la 453 de lei pe cap de animal.
La ovine şi caprine, nu sunt impozitate persoanele fizice care deţin până în 10 capete, iar între 10 şi 50 de capete, norma de venit este de 23 lei pe oaie/capra. Pentru mai mult de 50 de capete norma impozitata este de 65 de lei.
La porcii pentru îngrăşat, limita neimpozabilă este de şase capete, iar între şase şi zece capete a fost stabilită o normă de venit de 56 de lei, peste 10 capete fiind de 177 de lei.
La păsări de curte norma de venit este de 3 lei/pasare pentru un număr între 100 şi 500 de capete şi de 2 lei dacă pentru ceea ce depăşeşte 500 de capete. Nu se impozitează persoanele fizice care deţin până în 100 de păsări de curte.
La familiile de albine, se impozitează cei care deţin între 50 şi 100 de familii, norma de venit stabilită fiind de 70 de lei de familie albine, iar peste 100 de familii de 98 de lei.
Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea şi din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală.
Fermierii care plăteau impozitele prin sistemul de contabilitate în partidă simplă vor fi impozitaţi după modificările Codului fiscal numai pe baza normelor anuale de venit. Impozitul de 16% se va aplica normelor de venit, 5,5 procente din sumele colectate din impozitare urmând să ajungă la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Agricultorii, persoane fizice, vor plăti impozitul după ce încasează banii din producţie, în două tranşe, pe 25 octombrie şi pe 15 decembrie.
NU se plătesc impozite pentru veniturile obţinute în limita suprafeţelor/capetelor de animale stabilite conform următorului tabel:
Produse vegetale
Suprafaţă
Cereale
până la 2 ha
Plante oleaginoase
până la 2 ha
Cartof
până la 2 ha
Sfecla de zahăr
până la 2 ha
Tutun
până la 1 ha
Hamei pe rod
până la 2 ha
Legume în câmp
până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate
până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe
până la 1,5 ha
Pomi pe rod
până la 1,5 ha
Vie pe rod
până la 0,5 ha
Flori şi plante ornamentale
până la 0,3 ha
Animale
Nr. de capete/Nr. de familii de albine
Vaci şi bivoliţe
până la 2
Ovine şi caprine
până la 10
Porci pentru îngrăşat
până la 6
Albine
până la 50 de familii
Păsări de curte
până la 100

Subventia pentru teren

Sprijinul financiar acordat fermierilor români pe suprafaţă din fondurile europene a crescut de la 50,5 euro pe hectar, în 2007, la 91,2 euro în 2011 şi va ajunge la 142 de euro pe hectar în 2013, a declarat, marţi, Raluca Daminescu, director în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la o conferinţă privind oportunităţile de finanţare a agriculturii româneşti.

„Anual, România a avut o rată de absorbţie de 99% pe schema unică pe suprafaţă, dar raportat la pachetul financiar total 2007-2011 se situează la 58% pentru că alocările financiare cele mai consistente sunt prevăzute pentru finalul exerciţiului 2007-2013 de la Uniunea Europeană /UE/.

Sprijinul financiar acordat fermierilor români din fondurile europene a crescut de la 50,5 euro pe hectar în 2007, la 91,2 euro în 2011 şi va ajunge la 142 de euro pe hectar în 2013”, a precizat Daminescu.

Plăţile efectuate în campaniile 2007-2011 s-au cifrat la 3,091 miliarde euro, dintr-un pachet financiar total de 5,518 miliarde euro pentru exerciţiul financiar 2007-2013.

Potrivit datelor APIA, în 2012 alocările financiare de la UE sunt de 1,086 miliarde euro, iar în 2013 de 1,264 miliarde euro.

5452982530_373d6c3907

Schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, decuplată total de producţie, iar beneficiarii sunt persoanele fizice şi juridice care exploatează terenul agricol pentru care se solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi şi administratori în cadrul asociaţiilor.

Directorul APIA a menţionat că la 1 martie va începe campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012 şi se va derula până la 15 mai 2012, respectiv până pe 11 iunie, dar cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

„Fermierii români pot accesa şi aplicaţia electronică IPA Online pentru completarea declaraţiei de suprafaţă aferentă sprijinului financiar din anul 2012. Prin intermediul acesteia fermierii deja înregistraţi la APIA în campaniile precedente şi au acces la un calculator şi la Internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi să actualizeze propriile parcele”, a precizat directorul APIA.

Potrivit datelor furnizate de directorul APIA, la măsurile de sprijin pentru zonele defavorizate şi agromediu, rata de absorbţie raportată la pachetul financiar total 2007-2013 a fost de 58,3%, respectiv plăţi de 1,223 miliarde euro în campaniile anilor 2007-2011 la un pachet total de 2,097 miliarde euro, iar la pachetul pentru măsurile de piaţă, care vizează domeniul viti-vinicol şi producătorii de legume-fructe, absorbţia a fost de 67,2%, respectiv plăţi de 402 milioane euro la un pachet financiar total de 598, 48 milioane euro.

05.04.2013

Nivelul subvenţiei pentru anul 2013. Avem informatia cu privire la ajutoarele pe suprafaţă, că a crescut plata din partea Comisiei Europene de la 119 euro/hectar la 139 euro/hectar pentru 2013, urmând ca în a doua jumătate a anului să se stabileasca nivelul plăţii complementare de la bugetul de stat. Plata suplimentară nu poate depăşi 27 de euro/hectar.

17.04.2014

In anul 2014, pentru pajistile din zona montana defavorizata, s-au alocat urmatoarele subventii:

– Schema unica pe suprafata – 139,17 Euro/ha, minus corectia bugetara de 10% privind supradeclararea = 125,25 Euro.ha

– Plati compensatorii pentru zona defavorizata – 107 Euro/ha, cu degresivitate pentru suprafetele mai mari de 50 Ha (50-100 ha = 75%, 100-300 ha = 50%, peste 300 ha = 35%)

– Plati pentru respectarea conditiilor de agromediu – Pachetul 1 (pajisti cu inalta valoare naturala) =124 Euro/ha, pachetul 2 (practici agricole traditionale) = 58 Euro/ha

Estimarea realizată de Ministerul Agriculturii cu privire la nivelul plăţilor pe suprafata in perioada 2015-2020 din FEGA:

2015 2016 2017 2018 2019 / 2020
  1-5 ha 173

130

80 – SAPS 187

145

89 188

147

90 188

149

92 190

152

93
50 – Înverzire 56 57 58 59
0 – Redistributivă 0 0 0 0
23 – Tânăr ferm. 23 23 23 23
20 – TNA veg. 19 18 16 15
  5-30 ha 220

157

80 – SAPS 240

198

89 242

201

90 244

203

92 245

207

93
50 – Înverzire 56 57 58 59
47 – Redistributivă 53 54 55 55
23 – Tânăr ferm. 23 23 23 23
20 – TNA veg. 19 18 18 15
  30-60 ha 173

130

80 – SAPS 187

145

89 188

147

90 188

150

92 190

152

93
50 – Înverzire 56 57 58 59
0 – Redistributivă 0 0 0 0
23 – Tânăr ferm. 23 23 23 23
20 – TNA veg. 19 18 16 15
  > 60 ha 150

130

80 – SAPS 164

145

89 165

147

90 165

147

92 167

152

93
50 – Înverzire 56 57 58 59
0 – Redistributivă 0 0 0 0
0 – Tânăr ferm. 0 0 0 0
20 – TNA veg. 19 18 16 15

Exemple de calcul pentru ferme mici

Dimensiune fermă Plata pt primele 5 ha  Plata pt restul ha Plata medie/ha Total
euro
6 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro 1 ha x 220 euro/ha = 220 euro 1085 euro : 6 ha = 180,83 euro/ha 1085
10 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro 5 ha x 220 euro/ha = 1100 euro 1965 euro : 10 ha = 196,50 euro/ha 1965
15 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro 10 ha x 220 euro/ha = 2200 euro 3065 euro : 15 ha = 204,33 euro/ha 3065
20 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro 15 ha x 220 euro/ha = 3300 euro 4165 euro : 20 ha = 208,25 euro/ha 4165
25 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865 euro 20 ha x 220 euro/ha = 4400 euro 5265 euro : 25 ha = 210,60 euro/ha 5265
30 ha 5 ha x 173 euro/ha = 865euro 25 ha x 220 euro/ha = 5500 euro 6365 euro : 30 ha = 212,16 euro/ha 6365

Trei islazuri comunale si pasunea de pe muntele Buda la dispozitia membrilor

Incepand cu anul 2011 Asociatia „Bogdan” a concesionat atat islazurile comunale Mustatesti, Valea Uleului si Buturi, in suprafata totala de 77 Ha, cat si pasunea alpina situata pe muntele Buda in suprafata de 363 Ha.

16708163_PBABZABLK

Deja avem inscrise in asociatie un numar de 50 bovine, 1.000 ovine si 30 caprine, care sunt ingrijite si pasunate corespunzator, crescatorii si proprietarii acestora beneficiind de subventii si asistenta de specialitate.

Cu fondurile obtinute am inceput deja lucrarile agroameliorative: curatire musuroaie, maracinis si lastaris, adunat si indepartat pietre, lucrari de drenare si desecari.

Avem resursele nesesare pentru ca imediat ce vremea ne va permite, sa incepem fertilizarea terenurilor, indepartarea buruienilor toxice, refacerea lucrarilor de betonare si lucrarea de suprainsamantare.

De asemenea, in aceasta primavara ne propunem sa extindem suprafata pasunabila prin defrisarea unor zone ocupate de paducel, porumbar si mur si sa renovam stana existenta in muntele Buda.

Apreciem ca pana la sfarsitul anului vom avea in asociatie un numar total de 1.300 de animale.

 

17.11.2013

In primavara acestui an am construit anexa agricola de pe islazul din Cerbureni, iar in toamna am reconstruit saivanul de langa stana din muntele Buda.

Am imprejmuit intregul islaz de la Buturi cu gard din sarma ghimpata, in acest fel impiedicand alte animale de a pasuna iarba islazului.

 

18.03.2014

Am construit noua stana din muntele Buda in fundul vaii, in momentul acesta fiind la stadiul de terminare a finisajelor si instalatiilor, stana fiind necesara pentru a scurta traseul urmat zilnic de turmele de oi de la stana veche la pajistile din jurul lacului Buda.

In acest an, indata ce vremea va permite, vom construi si un saivan nou langa stana cea noua.

Adunari generale si anunturi diverse

Consiliul Director al Asociatiei Crescatorilor de Animale „Bogdan” din comuna Valea Iasului, sat Cerbureni, convoaca Adunarea Generala a Asociatiei in data de 15 martie 2012, ora 10, cu urmatoarea ordine de zi:


– alegerea membrilor Consiliului Director

– aprobarea raportului financiar si descarcarea de activitate a Consiliului

– prezentarea planului de activitate pe anul 2012

– propuneri de noi membri si diverse

*

30.05.2012

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE “BOGDAN” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Anexa exploatatie Agricola –P, bazin imbaiere oi, -D, imprejmuire lot ” , propus a fi amplasat  in comuna Valea Iasului, sat Cerbureni,  jud Arges   

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Pitesti din Pitesti, str. Egalitatii nr.50 A, judetul Arges si la sediul Asociatiei, in zilele de luni – vineri intre orele 9-13

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Pitesti din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50, judetul Arges, intre orele 8-13

*

12.06.2012 

Anunt privind decizia etapei de incadrare

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE “BOGDAN” cu sediul in comuna Valea Iasului, satul Cerbureni,  jud. Arges titular al proiectului Anexa exploatatie Agricola–P, bazin imbaiere oi -D, imprejmuire lot ”  propus a fi amplasat  in comuna Valea Iasului, satul Cerbureni,  jud Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata, de catre ARPM Pitesti.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la  ARPM Pitesti cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii nr.50 A, judetul Arges, in zilele luni-vineri 14-20 iunie 2012, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul ARPM Pitesti  pana la data de 21 iunie 2012.

                                       27 februarie 2013

                                    Convocare Adunare Generala

Consiliul Director al Asociatiei Crescatorilor de Animale „Bogdan” din comuna Valea Iasului, sat Cerbureni convoaca Adunarea Generala a Asociatiei in data de 16 martie 2013, ora 10, pentru aprobarea raportului financiar, descarcarea de activitate a Consiliului Director si aprobarea bugetului.

In conformitate cu prevederile statutului asociatiei, anuntul a fost publicat astazi in ziarul Anuntul de la A la Z:

anunt ad gen

18.03.2014

Consiliul Director al Asociatiei Crescatorilor de Animale “Bogdan” din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges, convoaca adunarea generala in data de 06.04 2014 ora 14, la sediul sau, pentru:

–         prezentarea raportului de activitate si raportului de expertiza contabila

–         prezentarea si aprobarea Programului de Activitate si Bugetului

–         organizare si discutii diverse

Conform prevederilor statutului, convocarea a fost publicata intr-un ziar de circulatie nationala:

print ziar

Scopul Asociatiei

Asociatia Crescatorilor de Animale „Bogdan” din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges, a fost fondata la data de 15.07.2009, de catre Enescu Bogdan, Enescu Marius si Enescu Alina.

Principalul scop al asociatiei il constituie cresterea si protectia animalelor, precum si valorificarea acestora, educarea si sprijinirea crescatorilor interesati de obtinerea finantarilor nationale si europene.

Dintre obiective enumeram:

– cresterea si promovarea diverselor rase de animale pe plan local si regional

– sustinerea si promovarea parteneriatului si bunei intelegeri intre proprietari, crescatori si autoritati

– prevenirea abandonarii, maltratarii si cruzimii fata de animale

– organizarea de expozitii, festivaluri, concursuri, conferinte si cursuri in folosul membrilor si simpatizantilor

– incurajarea si facilitarea schimbului de informatii si de resurse intre crescatori, proprietari si iubitori de animale

– stabilirea si intretinerea de bune relatii cu asociatiile similare din tara si strainatate, inclusiv pentru constituirea de federatii

– valorificarea animalelor si integrarea productiei in vederea vanzarii produselor pe piata interna si externa

– obtinerea finantarilor, atat de tip credit cat si nerambursabile, necesare indeplinirii obiectivelor asociatiei

25042012257